Tłumaczenia Specjalistyczne

Wykonywane we współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin

Wykonujemy szybkie i profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne, dotyczące tekstów wymagających wiedzy z konkretnej dziedziny naukowej oraz biegłości w posługiwaniu się związaną z nią terminologią i słownictwem branżowym.

Współpracujemy z inżynierami oraz pracownikami naukowymi z różnorodnych branży, których kierunkowe wykształcenie gwarantuje pełne zrozumienie tłumaczonych tekstów, a przede wszystkim zastosowanie właściwego nazewnictwa oraz odpowiedniej stylistyki wymaganej dla takich materiałów. W sytuacji, gdy jest to konieczne korzystamy z dodatkowej konsultacji z wykwalifikowanymi praktykami i fachowcami z danej dziedziny, w zakresie jej konkretnej, wąskiej specjalizacji.

Wykonywane przez nas rodzaje tłumaczeń

Realizowane w ramach przekładu specjalistycznego prace dotyczą takich dziedzin, jak:

 • prawo

 • ekonomia

 • finanse i bankowość

 • ubezpieczenia

 • reklama, marketing, Public Relations

 • medycyna, farmacja

 • chemia, biochemia

 • ochrona środowiska, ekologia

 • IT

 • telekomunikacja

Przykłady tekstów, których dotyczą realizowane przez nas zlecenia to między innymi:

 • podręczniki wszelkiego rodzaju

 • dokumentacje naukowo-techniczne

 • świadectwa szkolne, dyplomy

 • prace dyplomowe - licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoraty

 • materiały reklamowe, foldery, broszury, treści zamieszczone na stronach internetowych

 • dokumenty korporacyjne

 • umowy, formularze, statuty, akty prawne

 • sprawozdania, protokoły, zaświadczenia

 • publikacje naukowe oraz branżowe

 • i wiele innych

Korzystając ze specjalistycznej wiedzy przygotowujemy teksty przeznaczone dla profesjonalistów. Zapewniając wysoką jakość merytoryczną, jednocześnie dbamy o zachowanie poprawności stylistycznej, składniowej oraz stylistycznej, a także odpowiedniego dla danego typu tekstu formatowania i stylu.

Jednym z naszych atutów jest dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W razie potrzeby zapewniamy więc stały kontakt między tłumaczem a Klientem podczas realizacji zlecenia.

Tworzenie bazy terminologii

W przypadku przekładu specjalistycznego zastosowanie odpowiedniej nomenklatury jest niezwykle istotne, dlatego na bieżąco konsultujemy z Klientem stosowane słownictwo branżowe. Korzystamy też z profesjonalnego oprogramowania CAT (Computer Assisted Translation) dla biur tłumaczeń, co ułatwia zachowanie spójności terminologicznej różnych, przygotowywanych dla tego samego Klienta tekstów.

Bezpieczeństwo

W ramach prowadzonych prac zapewniamy oczywiście pełną poufność wszelkich przekazywanych nam informacji i danych. Proponujemy również usługi tłumacza przysięgłego, także w zakresie poświadczania prawdziwości przygotowywanych dokumentów czy certyfikatów i zgodności przekładu z tekstem oryginalnym.

Kontakt

Skontaktuj się z nami lub wyślij nam plik do darmowej wyceny


Lokalizacja