Tłumaczenia techniczne

Błyskawiczne tłumaczenia techniczne, charakteryzujące się branżową terminologią

Szczególnie wymagającym typem treści, stanowiących bardziej szczegółowy rodzaj przekładu specjalistycznego są tłumaczenia techniczne, związane z tematyką technologiczną oraz praktycznym zastosowaniem naukowych informacji. Wymagają one nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także korzystania z charakterystycznej dla danej branży terminologii, a poza tym posiadania konkretnej, często wymagającej stałej aktualizacji wiedzy dotyczącej wybranej dziedziny.

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji zleceń w zakresie tłumaczeń technicznych, współpracujemy ze specjalistami, dysponującymi nie tylko umiejętnościami lingwistycznymi, ale także wiedzą praktyczną z różnych gałęzi przemysłu.

Wykonywane przez nas rodzaje tłumaczeń

Wykonujemy przekład techniczny tekstów z takich dziedzin, jak:

 • informatyka

 • automatyka, robotyka, mechanika, mechatronika

 • elektryka, elektrotechnika, przemysł elektromaszynowy

 • inżynieria, budownictwo, architektura

 • energetyka, gazownictwo

 • hutnictwo i metalurgia

 • motoryzacja

 • transport i logistyka

 • branża spożywcza

 • rolnictwo, biotechnologia, botanika

Dokumenty i teksty, których przekład realizujemy to, między innymi:

 • instrukcje użytkowania maszyn i urządzeń

 • broszury informacyjne

 • karty bezpieczeństwa produktów, charakterystyki

 • dane produkcyjne, specyfikacje

 • dokumentacje oprogramowania, projektowe i przetargowe

 • decyzje środowiskowe

 • karty gwarancyjne

 • katalogi produktowe

 • wymogi, normy

 • certyfikaty

 • opisy patentowe

 • kosztorysy i harmonogramy

 • oprogramowanie funkcjonalno-użytkowe

 • projekty i rysunki techniczne

 • dokumentacja maszyn i procesów technologicznych

 • książki serwisowe, instrukcje instalacji i konserwacji

Naturalny język

W trakcie realizacji zlecenia kładziemy szczególny nacisk na rzetelność, dokładność i spójność tłumaczenia z tekstami źródłowymi. Nasi tłumacze dysponują nie tylko biegłą znajomością języka obcego, ale w jego obrębie również tzw. żargonu technicznego. Pozwala to na osiągnięcie, oprócz wartości merytorycznej, również przejrzystości i naturalności gotowego tekstu.

Usługi dla biznesu

Zapewniamy wsparcie w zakresie tłumaczenia na wszystkich etapach działalności biznesowej: od fazy ofertowej czy przetargowej, przez negocjacje handlowe i kontrakty, po etap wdrożenia, dostarczenia dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznych.

Teksty prawnicze

Aby zapewnić profesjonalną realizację zleceń w zakresie tłumaczeń techniczno-prawnych (jak kontrakty, dokumentacje przetargowe, techniczne umowy handlowe), w których również wymagana jest znajomość specjalistycznej terminologii branżowej korzystamy z wiedzy w zakresie prawa. Proponujemy również usługi tłumacza przysięgłego.

Odpowiedzialność

Tłumaczenia techniczne to zlecenia obarczone dużą odpowiedzialnością –prawidłowe wykonanie przekładu często jest warunkiem bezpiecznego użytkowania maszyn czy specjalistycznych narzędzi. Dlatego też przykładamy szczególną wagę do najdrobniejszych nawet detali. Precyzja przekładu to warunek niezawodności wytwarzanych produktów, płynności pracy w zakładzie przemysłowym, efektywność procesów biznesowych oraz minimalizację zagrożeń podczas eksploatacji urządzeń. Przekład musi przy tym być nie tylko fachowy, ale także przejrzysty, czytelny i zrozumiały dla odbiorcy.

Lokalizacja tekstów

Tłumacz musi doskonale wiedzieć jak osadzić tekst osadzić w realiach języka docelowego, przekład techniczny obejmuje więc również tzw. lokalizację tekstu. Jego styl, form, format i sposób prezentacji treści dopasowane są do wymogów obowiązujących w kraju języka docelowego. Zależnie od oczekiwań Klienta oraz przeznaczenia tekstu stosujemy się do norm oraz przepisów prawa polskiego lub do wymagań międzynarodowych dla dokumentacji danego typu.
Treść przekazanych do tłumaczenia dokumentów omawiana jest z Klientem jeszcze przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Zapewnia to wykorzystanie słownictwa stosowanego nie tylko w danej branży, ale również ujednolicenie terminologii przygotowywanego przekładu z innymi tekstami danego przedsiębiorstwa. Zachowanie spójności tłumaczonych tekstów ułatwia nam specjalistyczne oprogramowanie CAT, które pozwala tworzyć bazy terminologiczne i słowniki. Wpływa to również na optymalizację czasu realizacji zleceń.

Kontakt

Skontaktuj się z nami lub wyślij nam plik do darmowej wyceny


Lokalizacja